دومین همایش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها (میترینگ) در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی- تاریخ های مهم
تاریخ های مهم همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آخرین مهلت ارسال مقاله کامل1393/11/4
آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف1393/11/1
آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف ویژه نویسندگان مقالات1393/11/25
اعلام پذیرش نهایی مقالات1393/11/15
شروع همایش1393/12/13
پایان همایش1393/12/14
نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها (میترینگ) در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی:
http://irshm.iust.ac.ir/find.php?item=1.103.33.fa
برگشت به اصل مطلب