دومین همایش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها (میترینگ) در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی- اخبار
حمایت معاون محترم وزیر نفت در امور مهندسی از همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها (میترینگ) در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی:
http://irshm.iust.ac.ir/find.php?item=1.107.45.fa
برگشت به اصل مطلب