دومین همایش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها (میترینگ) در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی- شرکت در همایش
زمانبندی همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۲/۴ | 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها (میترینگ) در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی:
http://irshm.iust.ac.ir/find.php?item=1.63.48.fa
برگشت به اصل مطلب