دومین همایش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها (میترینگ) در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی- شرکت در همایش
میزگرد های تخصصی همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۲/۹ | 
میزگرد های تخصصی همایش به شرح زیر است:

نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش تخصصی آموزشی اندازه گیری هیدروکربن ها (میترینگ) در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی:
http://irshm.iust.ac.ir/find.php?item=1.63.50.fa
برگشت به اصل مطلب